Slavnostní večer s Mistrem Zhu Tiancai

28 května, 2018
Kategorie: Ostatní
Mistr Zhu Tiancai je jedním ze 13 velmistrů Tchaj-ťi čchüan na světě, pokračovatel 19. generace rodiny Čchen. Taiji Akademii navštívil letos již po desáté. Má k ní vřelý vztah. Radek Kolář, zakladatel a lektor Taiji Akademie,  je jeho osobní žák a přítel.  Návštěva Mistra Zhu Tiancai je pro nás velkým svátkem a radostnou událostí. Cvičím v Taiji Akademii už tři roky, takže jsem mohla zažít i jeho návštěvu v roce 2016. Od té doby se prakticky nezměnil. Je stále stejně vitální, veselý a úplně spontánní. Díky jeho návštěvě si vždycky uvědomím kořeny Tchaj-ťi. To, že toto cvičení spolu s filozofií, která se k němu pojí, sahá až do daleké minulosti. Předává se z generace na generaci a umožňuje lidem rozvíjet se po stránce tělesné, duševní i duchovní. Slavnostní večer měl tři části. V první části jsme Mistrovi vzdali hold přehlídkou ukázek Tchaj-ťi. Představili se žáci a instruktoři dětských oddílů Taiji Akademie, poté i studenti a instruktoři kurzů Tchaj-ťi pro dospělé. Závěrem zacvičili i Mistrův syn Zhu Xiang Hua a Radek Kolář. Potom už začal povídat Mistr Zhu. Jeho povídání bylo spontánní, plné energie a nadšení, jako Mistr sám. Dostali jsme spoustu nové inspirace pro své cvičení a dost se nasmáli.
Do třiceti let je cílem Tchaj-ťi trénink síly a využití výbušné energie, po třicítce hlavně aktivizace a kultivace člověka.
Velmi zajímavé pro mě bylo povídání o dvou způsobech pojetí Tchaj-ťi. Mistr Zhu nejdřív hovořil o “technickém kung-fu”, které je vhodné především pro děti a mladé lidi. Toto pojetí se zaměřuje hlavně na trénink síly a využití výbušné energie. Když člověk překročí věkovou hranici 30 let, začíná více zohledňovat zdravotní složku Tchaj-ťi. Tomuto umění se říká “Tchaj-ťi kultivující život”. Jeho cílem je aktivizace a kultivace člověka. Nezáleží tolik na délce cvičení, důležité je cvičit pravidelně každý den a vytrvat.
4 zásady cvičení Tchaj-ťi: Klidná mysl, uvolněné tělo, vytrvalost a pokud možno vnitřní radost.
Dále Mistr mluvil o tom, co bychom měli mít při cvičení Tchaj-ťi stále na paměti. Kladl důraz na to, abychom se hned od počátku snažili zklidnit svou mysl a uvolnit strnulost a napětí v těle.
Kruhovým pohybem a měkkostí docílíme pevnosti a síly.
Zastavil se také u navíjení hedvábného vlákna, metody, která nám pomáhá naučit se krouživý pohyb v Tchaj-ťi a porozumět mu. Sestavou Navíjení hedvábného vlákna začínáme studium Tchaj-ťi a její princip se pak snažíme vnést i do dalších sestav.
Cvičit Tchaj-ťi znamená cvičit Čchi – dech.
Mistr Zhu velmi zdůrazňoval to, abychom během našeho cvičení měli stále na paměti náš dech.  Zpočátku je třeba se na něj plně soustředit, později se pro nás propojení pohybu a dechu stane samozřejmostí. Dech i pohyb vycházejí z oblasti podbřišku. Tato oblast se nazývá Tan-tchien, někdy také Rumělkové pole.
Čím víc kung-fu cvičíte, tím víc ho chcete cvičit.
Řeč byla i o srovnání Staré a Nové školy Čchen Tchaj-ťi čchüan. Mistr zdůrazňoval, že důležité je cvičit pomalu a uvolněně – tak, aby byl pohyb v souladu s dechem. Nabádal nás, že chceme-li se zlepšovat v našem studiu sestav Staré školy, měli bychom cvičit každý den, večer 1,5 hodiny, 4 sestavy 74 forem. Povídání prokládal Mistr Zhu Tiancai ukázkami cvičení Staré i Nové školy. Celý večer doprovázela jemná tradiční čínská hudba Jana Chmelarčíka. Závěrem byl prostor pro dotazy a úplně na konec pro nás ještě Mistr zacvičil. Bylo úžasné vidět, jak si Tchaj-ťi užívá, jak jím žije.. Krásný večer, nevšední zážitek. Heda Bosáková (studentka Taiji Akademie)