Chen Ziqiang: 9 zásad úspěšného tréninku

4 června, 2017
Kategorie: Tchaj-ťi

Chcete, aby byl váš trénink Tchaj-ťi čchüan efektivní? Podle Mistra Chen Ziqiang [Čchen C’-čchiang] byste měli dodržovat 9 zásad, které se netýkají pouze cvičení samotného, ale kladou nároky i na vaše charakterové vlastnosti, morální kvality a vědomou práci.

1. Respektujte svého učitele

Buďte na sebe přísní. Pokud nerespektujete učitele, nemusí to představovat viditelný problém. Nicméně to znamená, že nechápete pravou podstatu principů bojových umění. Není-li člověk čestný, chce-li dojít k cíli kratší cestou nebo když si pěstuje nepřirozené myšlenky, má to negativní dopad na pochopení pravé podstaty Tchaj-ťi čchüan jako filosofie i jako bojového umění.

2. Nebuďte arogantní a egoističtí

Pokud jste arogantní a egoističtí, snadno si přivoláte potíže a konflikty. Nebuďte příliš pyšní na svoje schopnosti a nechovejte se domýšlivě. Pěstujte klid a vyváženost v jednání. Ten, kdo je arogantní a domýšlivý, uvízne v půli cesty.

3. Odložte pýchu a samolibostTchaj-ťi

Když se učíte Tchaj-ťi čchüan, nebuďte příliš pyšní ani samolibí, protože „armáda, která se dme pýchou, prohrává“. Přísloví praví: „Za nebem je další nebe; vedle tohoto muže je další muž.“ Ctihodný starší předává své poklady jen pokornému muži, který je hoden učení.

4. Neztrácejte pozornost a soustředění

Při studiu Tchaj-ťi čchüan buďte pozorní a soustředění. Každá pozice se musí cvičit a studovat opakovaně. Uvažujte přirozeně a rozumně. Cvičte pohyby souvisle a nepřerušovaně. Pokud nejsou pohyby souvislé, tok energie není plynulý a v pořádku a nebude možné pomocí vůle využít základní energii z tan-tchienu.

5. Usilujte o pochopení metody a principů Tchaj-ťi

Snažte se pochopit metodu a principy Tchaj-ťi čchüan. Pokud nepochopíte metodu, nepochopíte ani způsob, jak se učit. Následně nebudete schopni prožít úžasnou podstatu tohoto umění.

6. Snažte se být pečliví, trénujte metodicky

Při cvičení buďte pečliví a snažte se pochopit změny uvnitř pohybů. Trénujte metodicky, v souladu s vaším tělem a rozumovým chápáním. Trénujte systematicky, vytvořte si vlastní pojetí, ve kterém se vaše pohyby mohou měnit a přizpůsobovat tak, aby odpovídaly vašemu intelektuálnímu chápaní. Takto postupujte od první pozice až k poslední. Pouze pokud znáte a jste schopni si zapamatovat principy všech směrů, úhlů, postojů a přechodů mezi nimi, teprve tehdy můžete prohlásit, že jste porozuměli formě (taolu [daolu]). Říká se tomu „čao šu [zhao shu]“ neboli „znalost formy“.

Tchaj-ťi7. Dbejte na smysl pohybů

Během cvičení dávejte pozor na smysl pohybů. Každý pohyb má rozdílný smysl. Současně jsou ovšem pohyby navzájem proměnlivé, doplňují se a vyvažují navzájem. Můžeme proto říci, že smysl každého pohybu ve formě je od začátku až do konce pružný, proměnlivý a propojený. Pouze tímto způsobem může být síla každého pohybu vyjádřena dokonale a na správném místě. Říkáme tomu „tung ťin [dong jin]“ neboli „pochopení energie“.


8. Uvědomte si záměr cvičení a pohybů

Při cvičení nesmí chybět záměr. Každý pohyb obsahuje vlastní smysl a myšlenkový pochod, který se za ním skrývá. Pořekadlo praví: „Během tréninku se chovej tak, jako bys měl protivníka, při boji naopak, jako bys ho neměl“. Nakonec dosáhnete fáze, při které se nebudete muset zastavovat a uvažovat, ať už při tréninku nebo při aplikaci, a budete schopni spontánně použít každý svůj pohyb a pozici k vyrovnání se s vnějšími změnami. Jedná se o instinktivní manifestaci „sin [xin]“ a „i [yi]“ (mysli a záměru), známou pod pojmem „šen ming [shen ming])“ neboli „dokonalé pochopení“.


9. Nenechte se odradit

Nebojte se těžké práce ani vyčerpání; nepřestávejte ve svém úsilí, abyste využili maximum svého potenciálu, který se ve vás skrývá. Musíte mít trpělivost, vytrvalost a klidné vyrovnané srdce, abyste dosáhli konečné úrovně „dokonalého uvědomění.“

Tchaj-ťiChen Ziqiang [Čchen C’-čchiang] je nejstarším synem Chen Xiaoxinga [Čchen Siao-sing] a synovcem Chen Xiaowanga [Čchen Siao-wang]. Je také pravnukem legendárního Chen Fakeho, slavného Mistra a pokračovatele 17. generace rodiny Chen. Chen Ziqiang se narodil v roce 1977 ve vesnici Chenjiagou a bojovému umění se věnuje od svých čtyř let. Je pokračovatelem 20. generace rodiny Chen a v současné době je ředitelem a hlavním trenérem Chenjiagou Taichi Academy, kterou založil jeho otec.

Zdroj: Chen Ziqiang – What you need to know for your Taijiquan practice
Překlad: Kateřina Kováčová