Večerní povídání s Radkem Kolářem

Inspirace na vaší cestě Tchaj-ťi...

Výklad knihy Tao te ťing
Video
59:28
Ticho - tajemná ctnost
"Ten, kdo ví, nemluví... ten, kdo mluví, neví." (Lao-c', Tao te ťing) Je to paradox? Slova jsou prostředek, který nás vede po naší cestě za poznáním. Tím, že mluvíme, posloucháme a přemýšlíme, jdeme po cestě. Vše, co děláme, co prožíváme, nás vede na naší cestě. Ať už jde o cvičení, práci, vztahy... Protože konečné poznání je za všemi slovy i…
01:31:46
Kniha Tao te ťing - 60. – 70. kapitola
Další nedělní povídání s Radkem Kolářem o tom, jak přenést filozofii taoismu do našeho života. Budeme si povídat o kultivaci naší osobnosti, které vlastnosti posilovat. Jak emoce ovlivňují proudění energie čchi v našem těle? Co je to Wu-wej? A také o tom, že každá velká cesta začíná prvním krokem.
01:34:19
Kniha Tao te ťing - 49. – 59. kapitola
V tomto povídání Radek Kolář nejprve odpovídá na otázku studenta Tchaj-ťi. Jak pojmout taoismus v našem životě - žít asketicky, nedopřát si, netoužit a neusilovat? Duchovní rozměr taoismu. Jaká je role učitele v našem životě? Ve výkladu dalších kapitol Tao te ťing se dotkneme např. směřování člověka a dětské přirozenosti.
01:32:29
Kniha Tao te ťing - 38. – 48. kapitola
V tomto povídání Radek Kolář přechází od první části knihy Tao te ťing ke druhé. Zatímco první pojednávala o Tao, mikro- a makrokosmu, tato část je o "Ctnosti - Te". Budeme si povídat o vědomí přítomnosti, třech typech lidí... Jaký je opravdu ctnostný člověk? Co ve společnosti způsobuje neshody a boje? Jak si vytváříme život ve své mysli?
01:26:19
Kniha Tao te ťing - 31. – 37. kapitola
Povídání Radka Koláře o závěrečných kapitolách prvního dílu knihy Tao te ťing. Radek Kolář nám postupně přečte verše mistra Lao-c' a následně nám je svými slovy přiblíží a objasní. Zamyslíme se nad vášní a racionalitou, touhou a strachem, vnitřní energií, smíření a dalšími zajímavými tématy.
01:24:36
Kniha Tao te ťing - 21. - 30. kapitola
Povídání Radka Koláře o třetí desítce kapitol filozofického díla Tao te ťing. Radek Kolář předčítá texty mistra Lao-c' v překladu Berty Krebsové, následně je vysvětluje a aplikuje na současnost. Dotýká se témat rovnováhy, skromnosti, touhy po dokonalosti, služby a relativity rozlišování dobrého a špatného.
01:34:22
Kniha Tao te ťing – 11. – 20. kapitola
Povídání Radka Koláře o dalších deseti kapitolách jednoho z nejvýznamnějších děl taoismu. Čeká nás předčítání jednotlivých kapitol a jejich výklad. I po dvou tisících let jsou její verše pořád aktuální. Povídání naší o touze po dokonalosti, lásce a hmotě. Povídání o tau a dětské přirozenosti, mudrcích a vládcích a lidském nitru.
01:24:23
Kniha Tao te ťing - 1. - 10. kapitola
Povídání Radka Koláře o jednom z nejvýznamnějších filozofických děl taoismu, knize Tao te ťing od mistra Lao-c'. Kdo byl mistr Lao-c'? Proč knihu napsal a jak může být užitečná pro nás v dnešní době? Výklad prvních 10 kapitol knihy Tao te ťing vám může být inspirací k hlubšímu pochopení Tchaj-ťi a životní cesty vůbec.