Pět úrovní Tchaj-ťi Kung-fu – 3. díl

8 ledna, 2017
Kategorie: Čína,Tchaj-ťi

Ve druhé části jsme se dozvěděli charakteristiku druhé a třetí úrovně umění Tchaj-ťi čchüan. V tomto díle se zaměříme na dvě nejvyšší úrovně kung-fu Tchaj-ťi čchüan.

4. úroveň

Student se zdokonaluje v přeměně středních kruhů na malé kruhy. Kung-fu bývá již viditelně na vysoké úrovni. Došlo k úplnému osvojení zásad pohybu, k pochopení smyslu bojových technik a jejich užití, dále k ovládnutí pohybu vnitřní energie (čchi), soustředěné mysli, koordinaci pohybu a dýchání, atd.

Při tréninku je nezbytné být neustále pozorný. Student při každém pohybu, každé technice by měl mít na paměti protivníka, tj. musí předpokládat, že je obklopen nepřáteli. Pro kontinuální tok vnitřní energie (čchi) je nezbytné mít při pohybu propojenou horní a dolní části těla.

Horní a dolní část těla studenta je propojena, tělo je v souladu. Kontinuální tok vnitřní energie plynule prochází tělem při navíjení v kyčlích. Čchi v daném okamžiku se přeměňuje v podobě stahování a vydávání a je ovládaná. V případě, že proti sobě má student protivníka, tak by měl být odvážný a chovat se jako by tam žádný protivník nebyl.

Na čtvrté úrovni student začíná hrát sám aktivní roli a nutí soupeře, aby byl pasivní.

Studentovi to umožňuje vysoká souhra celého těla, velký dostatek vnitřní energie (čchi), soustředěná pozornost, rychlost proměn mysli a vnitřní energie (čchi), koordinace dechu a pohybu, atd. Osvojuje si zde dovednost odvedení soupeřovy síly a jeho odhození. Útok protivníka již nepředstavuje velkou hrozbu.

Při kontaktu se soupeřem je student schopen okamžitě změnit akci, vykazuje zvláštní schopnost jít spolu s pohyby soupeře. Dokáže měnit své vlastní akce po celou dobu působení proti akci protivníka, a to vynaložením správné síly a předpovídáním záměru protivníka. Podrobuje zkoumání své vlastní akce, zda vyjadřují přesně sílu a přesné zasažení cíle.

Proto je tato úroveň popisována jako „4 yin a 6 yang“.

5. úroveň

Na páté úrovni se student zdokonaluje od malého kruhu až k neviditelnému kruhu. Student má hladký tok vnitřní energie (čchi), kosmická energie se pohybuje přirozeně se studentovou vnitřní energií (čchi) a přeměňuje se až do neviditelnosti. Člověk si uvědomí, jak úžasná je příroda a pozná tajemství. V této fázi je pohyb velmi živý, plynulý a plný vnitřní energie (čchi).

Student na této úrovni potřebuje velmi intenzivně cvičit každý den, aby se jeho tělo stalo flexibilní a adaptabilní na veškeré možné změny. Mělo by dojít ke změnám uvnitř – proměňuje se prázdnota s plností, ale toto střídání by nemělo být viditelné z vnějšku.

Z  pohledu bojových dovedností je dosaženo souladu mezi tvrdostí a jemností, plností a prázdnotou, pružnou výbušností a uvolněním. Tchaj-ťi čchüan se projevuje v každém bodu na těle jako splynutí těla, pohybu a klidu v jedno.

Každá část těla je hbitá tak, že může být použita k úderu.

U studenta nastane výměna mezi zachováním a výdejem síly. Postoj studenta je pevný a rozložený do osmi stran. Student každý pohyb provádí v souladu s principy tchaj-ťi čchüan, kde je každý pohyb neviditelný.

Jen se pohne, nastane prázdnota, tj. „5 yin a 5 yang“.

Po dosažení páté úrovně je silný vztah mezi soustředěnou myslí, proměnou prázdnoty a plnosti, pohyby svalů a fungováním vnitřních orgánů. Pokud by přišel nenadálý útok, tak velmi obtížně naruší pohybovou koordinaci. Student by se měl dále neustále zdokonalovat, aby postupoval k vyšší a vyšší dokonalosti v tchaj-ťi čchüan.

Zpracovala Štěpánka Zeithamlová podle knihy Víta Vojty: Umění Tchaj-ťi čchüan