Kořeny Čchen Tchaj-ťi (2. díl)

21 května, 2017
Kategorie: Čína,Tchaj-ťi

V prvním díle vyprávění jsme se dočetli o tom, jak se Mistr Zhu Tiancai spolu s dalšími žáky (mimo jiné to byli i další tři tygři z Čchen-ťia-kou: Čchen Čeng Lej, Čchen Siao Wang a Wang S´An) začali v roce 1958 učit u Mistra Čchen Čao Pchi. Podstupovali velmi náročný trénink − cvičili v žáru slunce i za deště a jejich výuka byla velmi systematická.

Mistr Čao Pchi jim neustále zdůrazňoval základní principy, které museli dodržovat: každý pohyb museli studovat zvlášť, mnohokrát opakovat, prohlubovat, musel vycházet z oblasti mezi kyčlemi a být kruhový. Jen díky tomu získali velmi hluboké porozumění sestavám Lao-ťia ji-lu i Sin-ťia ji-lu. 

Kde se sestava Siao-Ťia v Čchen-ťia-kou vzala?

Podle pamětníků byl trénink bojových umění v Číně před rozšířením střelných zbraní velice náročný. Z té doby se zachovalo rčení: Chudý bude tvrdě studovat, zatímco bohatý bude mít čas učit se bojovému umění. Fyzická kondice a vitalita jsou při studiu bojového umění nezbytné. Dalším předpokladem je otevřená a bdělá mysl, abychom mohli pochopit význam skrývající se v dané teorii. Navíc je třeba najít dobrého učitele a cvičit víc než cvičí průměrný žák. Pouze tak je možné dosáhnout vyšší úrovně dovednosti.

Čchen-ťia-kou Tchaj-ťi čchüan je vysoce propracované bojové umění, které pomáhá rozvoji člověka ve dvou rovinách. Zlepšuje jeho zdraví a zároveň trénuje schopnost sebeobrany.

Jako bojové umění je velice účinné, neboť dokonale využívá mechaniku těla. Proto je možné využít techniky Tchaj-ťi čchüan k odhalení protivníkovi slabiny a donutit ho udeřit jako první. Z jeho pohledu jste v nevýhodné pozici, ale vy snadno svedete a obrátíte jeho energii proti jemu samému – silou jedné unce odvrátíte energii tisíce liber.

Pokročilý mistr Tchaj-ťi čchüan je schopen přeměnit vnější, tvrdou sílu na měkkou. A tak na sklonku svého života mistři Tchaj-ťi čchüan, kteří dosáhli vrcholu své dovednosti, jednoduše nechávají během cvičení proudit vnitřní energii ve svém těle stále dokola, aniž by tuto energii vydávali (např. fa-ťin).

Pokud cvičíte tímto způsobem, pomáhá Tchaj-ťi čchüan uvolňovat klouby, zvyšuje obratnost a prodlužuje život. Starší lidé tedy dávali při cvičení Lao-ťia přednost cvičení bez výdejů energie, jako jsou fa-ťin či dupnutí, a místo toho vedli svou energii zpět a soustředili se pouze na proudění čchi a na kruh, po kterém je pohyb veden. A tak vznikla sestava Siao-ťia. Přesto se mladým lidem cvičícím Siao-ťia doporučuje cvičit v nízkém postoji. Navíc pro trénink energie je třeba cvičit zvlášť pohyby s výdejem energie.

Sestavu Siao-ťia vytvořil mistr Čchen Jou Pen (14. generace) a v nezměněné formě se předává již více než sto let. Nejznámějšími mistry sestavy Siao-Ťia byli Čchen Čung Šeng, Čchen Li Šeng, Čchen Čching Pching, Čchen Tu, Čchen Ťin, Čchen Č’Ming, Čchen Kche Čung a další. Sestava Siao-ťia Čchen-ťia-kou Tchaj-ťi čchüan vyučovaná mistrem Čchen Čching Pching se stala základem mnoha variant, například stylů Čao Pchao, Wu a Chu Lej.

Čím více cvičíte, tím více vám cvičení dává a váš vhled je stále hlubší, a tento cyklus se stále opakuje.

Sestava Lao-ťia 72 forem je nejstarší a přetrvává jako základní dovednost, jejímž cvičením se trénuje široké spektrum bojových prvků. Její pohyby v sobě spojují sílu a jemnost. S postupujícím časem forma a struktura daná principy Tchaj-ťi čchüan mizí a cvičení ztrácí formu a hranice.

Obvykle prochází student třemi stádii vývoje a pěti úrovněmi dovednosti. Jakmile dosáhnete další úrovně, objevíte novou dimenzi uvědomění a porozumění. Čím více cvičíte, tím více vám cvičení dává a váš vhled je stále hlubší, a tento cyklus se stále opakuje. Lao-ťia je díky svému zdravotnímu přínosu vskutku fascinující sestava a cvičí ji lidé všeho věku.

V současné době je Čchen-ťia-kou Tchaj-ťi čchüan předáváno již ve 22. generaci. Začalo to tím, že Mistr Čchen Čchang Sing (14. generace) začal učit Tchaj-ťi čchüan skupinu výjimečných žáků včetně Čchen Keng Jün, Čchen Jen Nien, Čchen Jen S’, Jang Lu Čchan. Později, v roce 1928 odešel Mistr Čchen Fa-Kche učit Tchaj-ťi čchüan do Pekingu, přijal tam za své žáky Chung Jun Šenga, Tian Siu Čchenga, Lej Mu Niho a Feng Č’ Čchianga. V té době se Čína otevírala světu, Tchaj-ťi čchüan získávalo na důležitosti a zájem o něj v zahraničí rostl. Mnoho zahraničních žáků přijíždělo studovat Tchaj-ťi čchüan do Čchen-ťia-kou.

Poté čtyři Tygři Čchen-ťia-kou Tchaj-ťi čchüan – Čchen Siao Wang, Ču Tchien Cchaj, Wang Sien An a Čchen Čeng Lej, začali vyučovat Tchaj-ťi čchüan i za hranicemi Číny. Během mnoha let tréninku si každý z nás našel svůj vlastní způsob cvičení sestav stylu Čchen. Je však nepochybné, že všichni ve svém cvičení vycházíme z toho, co nás naučili naši předchůdci. Říká se, že je možné naučit se něčí styl, ale ne jeho jedinečné schopnosti, a tak má cvičení každého z nás svá vlastní specifika.

Kde se vzala sestava 83 forem Sin-ťia?

Abychom odpověděli na tuto otázku, musíme se vrátit do roku 1960, kdy se Mistr Čchen Čao Kchuej (18. generace) vrátil na krátký čas z Šanghaje, kde vyučoval, do Čchen-ťia-kou. Po několik měsíců, které zde strávil, analyzovali s Mistrem Čchen Čao Pchi techniky Tchaj-ťi čchüan a navzájem si předávali zkušenosti s jeho výukou. Do té doby jsme my mladší neměli možnost vidět Mistra Čchen Čao Kchuej cvičit a vůbec jsme nevěděli, jak sestavy v jeho provedení vypadají. Tenkrát jsme také ještě nebyli formálně jeho žáci, a tak nás více zajímaly jeho příběhy.

V roce 1972, kdy v Číně začal rozmach bojových umění, Mistr Čchen Čao Pchi zemřel. Po jeho smrti si každý z nás uvědomil, že je nutné zachovat Čchen-ťia-kou Tchaj-ťi čchüan a pokračovat v jeho tradici. Navíc v roce 1973 vesnice vyzvala Mistra Čchen Čao Kchuej, aby se vrátil a formálně vedl skupinu žáků. Každý obyvatel vesnice mohl zdarma navštěvovat hodiny Tchaj-ťi čchüan. Nakonec se přes dvě stě obyvatel během těchto tří měsíců naučilo sestavu 83 forem podle Mistra Čchen Čao Kchuej.

V té době byla naše skupina – já, Čchen Siao Wang, Wang Sien An, Čchen Čeng Lej a Čchen Li Čou vybrána pro intenzivní trénink. Učili jsme se společně během dopoledních hodin pro veřejnost a navíc jsme cvičili ještě v noci. Po večerech nám náš učitel opravoval individuálně jednotlivé pohyby, vysvětloval a předával teorii bojových umění a také jsme začali cvičit sestavu erh-lu a přetlačování rukama. Jelikož jsme všichni v té době cvičili nejméně deset let Lao-ťia, naučili jsme se sestavu 83 forem velice rychle. Kromě toho jsme na mnoho věcí získali nový úhel pohledu a naše znalost Tchaj-ťi čchüan se prohloubila.

Tajemství Čchen-ťia-kou Tchaj-ťi čchüan spočívá v síle navíjení hedvábného vlákna, která je vedena po kruhu a která se neobjevuje v žádném jiném bojovém umění.

Mistr Čchen Čao Kchuej nám předal své zkušenosti se studiem sestavy 83 forem. Říkal, že tato sestava je sestavou protikladů, kde se střídají pohyby rychlé a pomalé a dále pohyby, při kterých se vydává či hromadí energie. Každý pohyb musí vycházet z kořenů, ze základů. Pohyb ruky musí začít v zápěstí, pohyb paže v ramenním kloubu. Nejdříve nás naučil, jak se jemně otáčet, abychom mohli vést úder silou. Vysvětlil nám, proč musí být osa otáčení přímá a proč má být náš pohyb veden po kruhu. Trénovali jsme také sebeobranu, údery a kopy s výskokem. Sestava 83 forem má zaujmout především mladé lidi, a tak se všechny útočné pohyby ze sestavy Lao-ťia záměrně cvičí tak, aby byla jejich bojová aplikace zřejmá.

Během let 1973 až 1980 se Mistr Čchen Čao Kchuej vrátil do Čchen-ťia-kou nejméně desetkrát, aby zjistil, jak pokračuje náš trénink. V Číně v té době pořádal každý okres, město či provincie soutěže či veřejné ukázky. Abychom ukázali výjimečnost Čchen-ťia-kou Tchaj-ťi čchüan, cvičili jsme vždy na podobných akcích sestavy Lao-ťia, erh-lu, sestavu 83 forem, kterou jsme pojmenovali Sin-ťia, a Sin-ťia erh-lu. Při nahlašování sestav postával Mistr Čchen Čao Kchuej nevšímavě poblíž a nikdy nevznesl jedinou námitku k pojmenování sestavy 83 forem. Dokonce jeho syn Čchen Jü nazýval tuto sestavu Sin-ťia ji-lu.

Podle dochovaných záznamů existovalo původně pět typů základních sestav, pět typů dělových pěstí, patnáct typů dlouhých pěstí. Později byla z pěti základních sestav a pěti sestav dělových pěstí sestavena jediná sestava – 72 forem Lao-ťia ji-lu. Pak bylo také spojeno patnáct typů dlouhých pěstí v sestavu Lao-ťia erh-lu, zvanou také Pchao Čchuej či dělové pěsti.

Přestože se sestavy Čchen-ťia-kou Tchaj-ťi čchüan Lao-ťia, Sin-ťia a Siao-ťia liší, jejich provedení a aplikace vycházejí ze stejných principů. Od té doby, co jsem začal cvičit, se způsob tréninku nezměnil. Vždy se začíná sestavou Lao-ťia ji-lu, dokud nejsou správné všechny postoje a pohyby a dokud není zcela jasné, kdy se přenáší váha z jedné nohy na druhou. Jakmile se se sestavou obeznámíte a cvičíte ji správně, pohyby se stanou kruhovými a většími a budou v souladu s vaším rytmem.

Poté, co vnitřně pochopíte principy Tchaj-ťi čchüan a stanou se pro vás druhou přirozeností, začnete s jednotlivými formami experimentovat a jejich vnější projev přestane být důležitý. Ve chvíli, kdy jsou vnitřní a vnější v souladu, budete schopni převést vnitřní princip do vnějšího pohybu či fyzické aplikace.

V sestavě Siao-ťia jsou kruhy menší, rychlejší, jemnější, ale také plné síly. Důležitý je především záměr vedení čchi a cílem je zacvičit sestavu jako jeden plynulý pohyb. Sestava Sin-ťia klade důraz především na zápěstí a na ruce. Přestože je tyto charakteristiky navzájem odlišují, všechny tři skupiny sestav dodržují základní pravidla: pcheng, lu, ťi, an, cchaj, lie, čou, kchao, čan, lien, tchie, suej, žou, chuo, sung, jüan. Pas je místo, kde každý pohyb vzniká a kolem kterého se tělo otáčí, a to platí pro všechny sestavy.

Pro všechny sestavy platí základní principy – pas je bod, kolem kterého se tělo stále otáčí, a pohyb jedné části těla vyvolá pohyb ostatních částí.

Když cvičíte jakoukoli sestavu ze skupiny Lao-ťia, Sin-ťia či Siao-ťia, základní principy jsou stále stejné – pas je bod, kolem kterého se tělo otáčí, jednotlivé části těla jsou propojeny tak, že pohyb jedné části vyvolá pohyb všech ostatních. Správný postoj umožní proudění čchi a následně čchi vede vaše pohyby. Horní a dolní část vašeho těla jsou propojeny. Cvičení sestavy provádíte jako jeden plynulý pohyb v souladu s prouděním vaší čchi.

Tajemství Čchen-ťia-kou Tchaj-ťi čchüan spočívá v síle navíjení hedvábného vlákna, která je vedena po kruhu a která se neobjevuje v žádném jiném bojovém umění. Tato síla je základem všech sestav (Siao-ťia, Sin-ťia i Lao-ťia) a právě ta je odlišuje od ostatních stylů.

Záznam vyprávění Mistra Zhu Tiancai přeložila Bu See Min Jasmine v Singapuru v prosinci 2004